Thursday, August 28, 2008

cinsel özgürlükler "keyif" değil "hak"tır

Cinsellik, yaşanması zevk veren keyifli bir etkinlik olduğu kadar, içten geldiğince yaşanamadığı zaman eziyet yaratan bir ihtiyaçtır. Cinselliği yasaklamak bireylere eziyet çektirmektir. İnternette cinsel içeriğin ulaşabilirliği, cinsellik kültürünün öğrenilebilmesini, cinselliğin ayıplıktan çıkarak normalleşmesini, cinsel eğilim çeşitliliğinin meşrulaşmasını, cinsel rollerin bireysel iradeyle seçilebilirliğinin olağanlaşmasını sağlar. İnternette ve diğer her türlü toplumsal alanda cinselliği yasaklamaya çalışanların amacı toplumu daha "ahlaklı" hale getirmek değil, cinsel rolleri kendi uyguladıkları yasaklar doğrultusunda belirleyip toplumsal yapıyı diledikleri yönde hiyerarşikleştirmektir. Gerçek amaç, yalancılık, hırsızlık, katillik ve dolandırıcılıktan ayrılmış, sadece keyfi cinsel ilişkiyle ilişkilendirilmiş "namus" kavramı uyarınca kadını ailesinin erkeklerine karşı, ailenin erkeklerini de kendi çevrelerindeki diğer erkeklere ve her türlü toplumsal oluşuma karşı sorumlu hale getirmektir. Cinselliğin "ayıp" olması, "namus meselesi" olması, oluşturulmak istenen bu cemaat toplumu hiyerarşisi için tasarımlanmış kavramlardır. İnternetteki cinsel içeriğin herkes tarafından ulaşılabilirliğini engellemek, bireysel iradeye dayalı demokratik toplumun yerine cemaat iradesine tabi bireylerden oluşan hiyerarşik toplumu getirmek için yapılan planlı bir harekettir. Cinselliğin bir "hak" değil şımarıkça talep edilen bir "keyif" olduğu iddiası, toplumu bu şekilde dönüştürmek isteyenlerin argümanıdır. Sivil özgürlükleri savunanlar bunu ne derece şiddetle savunurlarsa savunsunlar, cinsel yönelim özgürlüğünü, cinsel kimlik özgürlüğünü ve cinsel ifade özgürlüğünü de aynı şiddetle savunmadıkları sürece, toplumsal yapının özgürlükleri kısıtlayanların arzu ettiği yönde değişmesine engel olamayacaklardır. Porno izleyicisi olun ya da olmayın, porno yasağının karşısında durun.

Tuesday, August 26, 2008

pornoma dokunma, sıvazıma karışma

internet üst denetim kurulu ve hükumet tarafından internette pornografiye uygulanan her türlü keyfi sansürü reddediyorum.

hiçkimse ne zaman ne yapacağıma karışamaz.

kimse hangi fotoğrafa ya da filme sıvazlayacağıma karışamaz.

sıvaz en doğal insanlık haklarımızdan biridir, engellenemez.

hiçbir otorite "koruma" kisvesi altında, neye bakıp neye bakamayacağıma, neyi indirip neyi izleyeceğime benim adıma karar veremez.